Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Navigovat Navigovat
567 301 680
e-mail: ogv@ogv.cz
web: www.ogv.cz

Aktivity OGV v Jihlavě jsou zaměřeny na rozmanité skupiny návštěvníků. V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice a konají se tu zejména výstavy zaměřené na umění 19. a počátku 20. století. Výstavy ve druhé budově na Komenského ulici představují moderní a současné umění, sídlí tu galerie Alternativa a stálá sbírka haptického sochařství; v budoucnu by tu měla vzniknout i galerie zvukového umění. Je zde i veřejně přístupná knihovna s internetovým připojením.