Kontakt na portál Jsem z Jihlavy

Stav vyřízení průkazů (řidičských, občanských, cestovních) (23.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Žádost o zařazení kulturní památky do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 (23.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Žádost - mimořádný příspěvek 2021 (23.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Žádost o zařazení kulturní památky do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 (23.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Čtěte první informace o vodárenství v Jihlavě (23.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Žádost - mimořádný příspěvek 2021 (23.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Zastupitelstvo projednalo nabídku VAS, a.s. (23.9.2020)
Zářiové zastupitelstvo potvrdilo provozování vodovodů a kanalizací vlastní městskou společností.
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Souhrnná zpráva o programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2019 (23.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Všechny jihlavské základní školy budou mít v pátek 25. 9. ředitelské volno (22.9.2020)
Jihlava zareagovala na doporučení nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly a zavede v pátek ředitelské volno v městem zřizovaných školách.
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Zápis ze 17. schůze Komise pro kulturu (22.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Zastupitelstvo potvrdilo provozování vodovodů a kanalizací vlastní městskou společností (22.9.2020)
Vodovody a kanalizace bude provozovat městská společnost Služby města Jihlavy. Město chce mít plnou kontrolu nad cenami. Potvrdili to zastupitelé Jihlavy, kteří v pondělí 21. září projednali nabídku Vodárenské akciové společnosti na provozování vodovodů a kana...
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (22.9.2020)
WTTx_NT_J_JIYZM_OK, podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, připojení základnové stanice optickým kabelem včetně výstavby HDPE trubek a optického kabelu telekomunikační sítě v k.ú. Horní Kosov, základnová stanice na střeše bytového domu č.p...
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Již více než čtvrt roku působí v Jihlavě asistenti prevence kriminality (22.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Vyhodnocení plnění cílů POH za rok 2019 (22.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (22.9.2020)
Dne 3.11. od 7:30 do 15:00 Vypnutá oblast:Jihlava, ul. Brtnická č.o.32,34,36,40,42,44,46,48,50,52, garáž mezi č.o.36 a 40. (E.ON Distribuce a.s.)
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Svatební obřady (22.9.2020)

Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Vyhláška 13/2020 (22.9.2020)
o stanovení výjimek z doby nočního klidu
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Vyhláška 12/2020 (22.9.2020)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Obecně závazná vyhláška č. 12/2020 (22.9.2020)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...
Obecně závazná vyhláška č. 13/2020 (22.9.2020)
o stanovení výjimek z doby nočního klidu
Kompletní tisková zpráva: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=...